Εταιρεία

Η σημερινή μορφή της εταιρείας ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε., αποτελείται από το συγκέρασμα:

  • Του οράματος που θέσπισε ο ιδρυτής Αθανάσιος Ψημίτης
  • Των αξιών που διατηρούμε αναλλοίωτες στο πέρασμα των ετών
  • Της συνεχούς αναζήτησης νέων καινοτόμων τεχνολογιών και θεραπειών
  • Την αφοσίωση στην ασφαλή και επιτυχή εφαρμογή αυτών

 

Από τον πρώτο καθετήρα καρδιάς το 1958, έως σήμερα παρέχουμε αδιάλειπτα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την επιμήκυνση και βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.

Αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε την χαρά της συνεισφοράς, συμμετέχοντας με παλμό και ενθουσιασμό στο ξεκίνημα και την ανάπτυξη επαναστατικών και πρωτοποριακών μεθόδων.

Εφαρμόζουμε ένα άρτια δομημένο σύστημα ποιότητας.

Παρέχουμε στους εργαζόμενους περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας, καλλιεργώντας τον σεβασμό μέσω της άμεσης, ειλικρινούς, αμφίδρομης επικοινωνίας.

Υποστηρίζουμε κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού.

Με άσβεστο πάθος αναζητούμε το καλύτερο. Η συσσώρευση εμπειρίας και γνώσης, μας ανοίγει διαρκώς νέους δρόμους.

Τιμώντας το παρελθόν, ατενίζουμε το μέλλον.

Ελίνα Ψημίτη