Επικοινωνία

ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε.
 
Κεντρικά Γραφεία Μουσών 29, 115 24 Αθήνα
Τηλ: 210 724.4562
Fax: 210 722.7222
E-mail: info@psimitis.gr
GPS: 38.001472, 23.765874
+38° 0' 5.30", +23° 45' 57.15"
Υποκατάστημα Μ. Καλλίδου 91-93, 551 31 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 426.420
Fax: 2310 428.938
E-mail: info@psimitis.gr
GPS: 40.586363, 22.948385
+40° 35' 10.90", +22° 56' 54.18"

Προβολή Psimitis σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Προβολή Psimitis σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους